domingo, 29 de abril de 2012

MOISES

http://youtu.be/N6RGYaItfTY

 Moises taulekin, 1659, Rembrandtek margotuaMoises (egiptoeraz: Moyses; grezieraz: Mωϋσῆς; hebreeraz: מֹשֶׁה; arabieraz: موسىٰ; Ge'ezez: ሙሴ) testu biblikoetan buruzagi erlijioso, lege emaile eta profeta modura azaltzen den pertsonaia da. Toraren egiletza aitortzen zaio (Moisesen bost liburuak ere deitzen zaie Tora osatzen duten idazkiei). Hebreeraz Moshe Rabbeinu (מֹשֶׁה רַבֵּנוּ, "Moises gure irakaslea") ere deitzen zaio, eta judaismoaren profetarik garrantzitsuena da. Aldi berean, islamismoaren, kristautasunaren, bahaismoaren eta beste hainbat erlijioren profeta da. Irteera liburuaren arabera, Moises jaio zenean gerra hotsak zebiltzan Egipton eta hebrearren kopuru gero eta handiagoak faraoia kezkatzen zuen, Egiptoko etsaiei laguntza eman ziezaieketela uste baitzuen. Moisesen amak, Jokebedek, ezkutatu egin zuen haurra faraoiak ume hebrear guztien erailketa agindu zuenean, eta azkenean errege familia egiptoarrak adoptatu zuen. Esklabuen arduradun bat hil ondoren, Moisesek ihes egin behar izan zuen Itsaso Gorrian barrena, eta Midian eskualdera iritsi zen. Midianeko apaiz (יִתְרוֹ, itró) zen Jethroren artaldeak zaindu zituen Horeb mendiaren magaletan. Egiptoko hamar izurriak gertatu ondoren, Moisesek esklabu hebrearrak gidatu zituen Egiptotik at, Itsaso Gorria zeharkatuz. Sasoi honetan Moisesek Hamar Manamenduak jaso zituen. 120 urte arte bizi izan zen arren, ez zuen inoiz Israelgo Lurraldea zapaldu.

ABRAHAM

Abraham (hebreeraz אַבְרָהָם, Avraham; eta arabieraz ابراهيم, Ibrāhīm), kristautasuna, islama eta judaismoaren arabera Israelgo herriaren patriarka da. Bibliaren arabera Kaldeako Ur herrian jaio zen. Abraham Terahren semea zen, eta Nahor eta Haran bere anaiak ziren. Abraham Sarairekin ezkondu zen. Sarai agorra zen eta ezin zuen seme-alabarik izan. Hori dela eta, Sarai emazteak Agar mirabea eman zion Abrahami emaztetzat eta Abrahamek haurdun utzi zuen. Agar haurdun gelditu zenean mesprezuz begiratzen hasi zitzaion Sarairi. Sarai izugarri haserretu egin zen eta Agarrek ihes egin behar izan zuen. Ihesi zihoala, Jainkoaren aingerua agertu zitzaion eta esan zion bere etxekoandrearengana itzultzeko eta bere semeari Ismael izena jartzeko. Halaber, Ismael borrokalaria izango zela eta beste anaia guztiengandik aparte biziko zela esan zion. Umea jaio zenean Abrahamek Ismael izena jarri zion. Urte batzuk geroago, Abrahami Jainkoa agertu zitzaion eta ituna egin zuen ondorengo gehiago eduki zitzan. Jainkoak bere izena Abrahamengandik aldatu zion eta ituna belaunaldiz belaunaldi gordetzea eskatu zion. Gainera bera eta bere ondorengoek Jainkoarekiko zuten konpromisoa erakusteko zakil-muturra erdaindu beharko zuten. Horrez gain, Jainkoak Abrahami esan zion aurrerantzean bere emazteari Sarai ez deitzeko, baizik eta Sara, eta modu horretan Sararekin seme-alabak eduki ahalko zituela. Semea eduki zuen eta Isaak izena jarri zion Jainkoaren aginduz. Behin batean Jainkoak Abraham deitu zuen eta Isaak bere semerik kutunena Jainkoak adierazitako Moria lurraldeko mendi batean sakrifiziotzat eskaintzea eskatu zion. Abrahamek Isaak semea aiztoarekin hiltzera zihoanean Jainkoaren aingeruak zerutik dei egin zion eta umeari kalterik ez egiteko esan zion. Abrahamek alde guztietara begiratu zuen eta ahari bat ikusi zuen sasien artean. Aharia hartu zuen eta semea hil ordez, aharia oparitzat eskaini zion Jainkoari. Bigarrenez, Jainkoaren aingerua agertu zitzaion eta bere semea Jainkoari ez ukatzeagatik bera eta bere ondorengoak bedeinkatuko zituela esan zion. Sara bere emaztea hil zenean Ketura izeneko emakume batekin ezkondu zen eta hainbat seme-alaba izan zituen: Zimran, Jokxan, Medan, Madian, Ixbak eta Xuah. Abraham 175 urterekin hil zen. Orduan, Isaak eta Isma
el semeak elkartu ziren eta Sara bere emaztearekin ehortzi zuten.

MENDEKOSTES

MENDEKOSTE Jesusen biztueraren 50 egun osteko ospakizuna da, APostoluak bakarrik sentitu eta gero Jesusen presentzia sentitu zuten eta su-mihiak agertu zitzaizkien haien buru gainean. Honez geroztik bakoitzak bide bat hartu zuen munduan hizkuntza desberdin batez hitz egiten eta Berri Ona ( Guk ezagutzen ditugun gauza onak Jesus eta Jainkoari buruz) zabaldu zuten. Hau da arrazoia ia-ia mundu guztian Elizak egoteko eta kristauak egoteko.

sábado, 28 de abril de 2012

BLOGS DE RELIGION

http://www.planetaki.com/auladereligion/subscriptions

DESBERDINAK ETA BERDINAK

MUNDUKO FAMILIAK LANTZEKO

LIBURUAREN ASTEA

sábado, 21 de abril de 2012

GRANDES HEROES Y LEYENDAS DE LA BIBLIA


Esta colección de vídeos nos cuentan las historias de la Biblia de una forma muy divertida y a los alumn@s les encantan.

JOLASAK ARDI GALDUA
JESUS PIZTU ETA BIZIRIK DAGO GURE ARTEAN


ES POSIBLE LA VIDA=BADA POSIBLE BIZITZA


GURE LURRA =NUESTRA TIERRA

viernes, 20 de abril de 2012

JESUS IKUSTEN ZAITUT
http://www.youtube.com/watch?v=MK_-XakY3Ns&feature=youtu.be

miércoles, 4 de abril de 2012

CONTRIBUCIÓN DEL ÁREA DE RELIGIÓN A LA ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS BÁSICAS

Competencia en comunicación lingüística

La enseñanza religiosa católica aporta elementos básicos en cuanto al logro de las competencias en comunicación lingüística, pues se sirve del lenguaje académico, de aquellos lenguajes que conforman la cultura que se transmite en el área de religión, así como de los lenguajes de la propia enseñanza religiosa.Por otra parte, es propio de la enseñanza religiosa católica la utilización de los diversos modos de comunicación de Dios con el hombre. El lenguaje bíblico y su riqueza de expresión y simbología, el lenguaje doctrinal y su precisión conceptual, el lenguaje litúrgico, el lenguaje testimonial, que hace posible la transmisión vital de lo creído. Todo ello, posibilita el enriquecimiento del vocabulario.

Competencia social y cívica

La enseñanza religiosa católica expone, fundamenta y jerarquiza los valores y virtudes que contribuyen a educar la dimensión moral y social de la personalidad del alumno, en orden a hacer posible la maduración en la corresponsabilidad, el ejercicio de la solidaridad, de la cooperación, la libertad, la justicia y de la caridad. De esta forma, se contribuye directamente a la dimensión moral de la persona favoreciendo que los alumnos reconozcan la raíz de su propio ser y de sus comportamientos. En lo más profundo del ser cristiano surge el valor de la fraternidad. De ahí que las mínimas exigencias éticas de convivencia, participación, respeto, cooperación, no violencia, justicia, diálogo, perdón estén fundamentadas y sean consecuencia de la fe cristiana.


Competencia cultural y artística

La contribución a esta competencia se relaciona con los aspectos de conocimiento y valoración de la expresión artística, plástica, histórica, simbólica, lingüística, de costumbres, ritos, fiestas, valores y modos de vida impregnados de cristianismo y que son manifestación del hecho religioso. La Religión y Moral católica presenta el acontecimiento cristiano en diálogo con la cultura, incorporando el saber de la fe en el conjunto de los demás saberes. Con ello, el alumno adquiere una valoración crítica de la cultura a la luz el evangelio, motivando, al mismo tiempo, el aprecio de la propia cultura y la estima de otras tradiciones culturales y religiosas.

Competencia de aprender a aprenderLa enseñanza religiosa ayuda a los alumnos a ser protagonistas de su propio aprendizaje. Aprender a aprender conlleva el impulso del trabajo en equipo, la síntesis de la información y la elaboración de la propia opinión.


Competencia de autonomía e iniciativa personal

Es finalidad fundamental del quehacer educativo que los alumnos descubran su identidad personal, pero esto no será posible sin una apertura al significado último y global de su existencia humana. La autonomía e iniciativa personal se realiza en el conocimiento de uno mismo, en su ser más profundo, en sus potencialidades, en su dignidad y en su sentido. La enseñanza religiosa católica se dirige a la persona concreta en sus raíces, en sus posibilidades humanas de acción y de servicio y, sobre todo, se dirige al ser humano en su finalidad trascendente. Desde los procedimientos del área se favorece esta competencia básica desarrollando iniciativas y atendiendo especialmente a que los alumnos y alumnas construyan un juicio moral basado en principios, valore y actitudes que emanan del evangelio.

Competencia en el conocimiento e interacción con el mundo físico


La Religión contribuye al desarollo de esta competencia iluminando las respuestas y las soluciones a los problemas que surgen en la interacción del ser humano con el medio físico y consigo mismo. También contribuye a la valoración ética del uso de la ciencia y de la tecnología. A su vez, apoya y da sentido a las habilidades y destrezas relacionadas con la ecología, que se adquieren desde esta competencia.

QUINIELA DE PASCUA


Entra en el enlace y podrás averiguar todo lo que sabes sobre la Pascua.

http://www.questionwritertracker.com/quiz/18088/2WPQHM4A.html

COMIC SEMANA SANTA

ASTE SANTUA (H.HEZKUNTZA)

ESCENA RESURRECCIÓN (PATRONES)
SYMBALOO